About

Lukáš Kraus

Bio: Vystudoval jsem právo a právní vědu na PF UK a bezpečnostní studia na FSV UK. Rok jsem studoval japonskou společnost a mezinárodní vztahy na Univerzitě v Kóbe. Vedle toho se zajímám o problém odpovědnosti politiků. Na různých pozicích (stážista, advokátní koncipient) jsem spolupracoval s významnou českou protikorupční organizací. Nyní zkoumám současnou bezpečnostní politiku Japonska na Tokijské univerzitě.

View complete profile

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s